Ubytování v příjemném a klidném prostředí  
 telefon: 386 353 475  

Na místě, na kterém se v dnešní době nachází Penzion Na Mlýnské stoce , byly již od třináctého století postaveny vnitřní hradby města. Tento obranný val se táhl podél celé Mlýnské stoky a v nezměněné středověké podobě se zachoval prakticky až do devatenáctého století.
Není proto divu, že o prvním majiteli domu č.7 nacházíme zmínku až v souvislosti s rozparcelováním pozemků pod městským opevněním v roce 1875. Tehdy šumavský zedník a polír Antonín Kapoun vlastníma rukama vybudoval na místě bývalých hradeb dvoupodlažní zděný dům. Postupně vyrůstaly další a další domy v řadě vedle sebe a daly tak podobu ulici Na Mlýnské stoce, jak ji dnes známe.
Začátkem dvacátého století zakoupili dům včetně stavebního pozemku manželé Jan a Barbora Kopřivovi, kteří zde zřídili prádelnu jejíž oficiální název zněl „První pražská prádelna České Budějovice. Za zmínku stojí, že si její vybavení nechali „na klíč“ dovézt přímo z Vídně.
Ta zde vydržela až do roku 1950 kdy dědickým právem převzala budovu manželka vnuka Jana Kopřivy Ludmila.Té zde bylo umožněno provozovat jen živnost "vypínání záclon a pokrývek". V roce 1960 byl celý dům vyvlastněn a přešel do vlastnictví Lidového družstva invalidů Služba. Majetek se potomkům paní Ludmily Kopřivové vrátil po Listopadu 1989.
V roce 1993 byl tento zajímavý dům přestavěn na pension a již 14 let slouží návštěvníkům tohoto krásného jihočeského města.